Skip to main content

Mini Replika nr 100

Nr 100 ma powiększoną objętość (60 stron!) przy niezmienionej cenie i oprócz tematów widocznych na dole okładki zawiera aż 4 strony z barwnymi sylwetkami samolotów.

Jest ostatnim numerem w roku jubileuszu 100-lecia powrotu Polski na mapę Europy, i ostatnim z czterech, w których dominowała tematyka historyczna związana z tym jubileuszem. Od nr 101 powrócimy do tematów o szerokim zakresie - od historii po współczesność.