Skip to main content

Mini Replika nr 27

 • uzupełnienie materiałów o samolocie TS-8 "Bies" z miniREPLIKI nr 16, 19-20 i 22 (zdjęcia szczegółów konstrukcji samolotu będącego eksponatem Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie);
 • opis budowy modelu samolotu TS-8 "Bies" w skali 1:72 firmy Ardpol + uwagi nt. oznakowania tych samolotów w polskim lotnictwie (ilustrowany zdjęciami modelu i planszą barwną);
 • opis budowy modelu samolotu Curtiss Twin JN w skali 1:72 firmy Ardpol (ilustrowany zdjęciami modelu);
 • opis budowy modelu samolotu Consolidated NY-1 w skali 1:72 firmy Ardpol (ilustrowany zdjęciami modelu);
 • uzupełnienie materiału z miniREPLIKI nr 26 o polskim samolocie bombowym Avro "Lancaster" z godłem Facta non Verba (BH-R, nr ewid. ED327) z 300. Dywizjonu PSP w Wielkiej Brytanii (ilustrowany archiwalnymi zdjęciami);
 • opis budowy modelu samolotu Junkers Ju 87B-2 w skali 1:48 firmy Revell (ex-Hasegawa) (ilustrowany zdjęciami modelu);
 • opis modeli samolotu Junkers Ju 87B/R w skali 1:72 firm Fujimi, Academy, Italeri i Revell (ilustrowany zdjęciami wybranych modeli);
 • część I artykułu o Groupe de Chasse Polonaise de Varsovie GC 1/145 we Francji w 1940 roku (ilustrowana archiwalnymi zdjęciami);
 • plany w skali 1:48, 1:10 i 1:4 (niestety źle zreprodukowane ! - poprawione plany zostały wydrukowane jeszcze raz i dołączone do 28 numeru miniREPLIKI) + kolorowe zdjęcia szybowca SZD-9bis "Bocian" 1E;
 • opis budowy modelu samolotu North American P-51 "Mustang" Mk III w skali 1:48 firmy ICM (ilustrowany zdjęciami modelu);
 • opis budowy modelu śmigłowca Mil Mi-1 (SM-1) w skali 1:48 firmy Special Hobby (ilustrowany zdjęciami modelu);
 • uzupełnienie materiałów o polskich samolotach bombowych Avro "Lancaster" z 300. Dywizjonu PSP w Wielkiej Brytanii z miniREPLIKI nr 17, 18, 19-20, 21, 24 i 26 (ilustrowany archiwalnymi zdjęciami);
 • opis budowy modelu samochodu pancernego Ursus wz.29 w skali 1:72 firmy Part (ilustrowany zdjęciami modelu);
 • opis budowy modelu tankietki TKS w skali 1:72 firmy Part (ilustrowany zdjęciami modelu);
 • opis budowy modelu czołgu M1A1 "Abrams" w skali 1:72 firmy Revell z trałem przeciwminowym firmy Part (ilustrowany zdjęciami modelu);
 • opis malowania modelu czołgu Mk V Composite w skali 1:35 firmy Interus, będący uzupełnieniem opisu budowy tego modelu z miniREPLIKI nr 26 (ilustrowany zdjęciem modelu);
 • część III rysunków szczegółów konstrukcji transportera opancerzonego OT64 SKOT-2A i jego odmian, będąca uzupełnieniem materiałów o tym transporterze z miniREPLIKI nr 21 i 26;
 • opis budowy modelu samochodu ciężarowego Krupp L 2H 143 Protze w skali 1:35 firmy Tamiya (ilustrowany zdjęciami modelu);
 • plansza barwna z sylwetkami samolotów TS-8 "Bies" w barwach lotnictwa polskiego i indonezyjskiego;
 • stałe działy (przegląd nowości modelarskich i wydawniczych, recenzje wybranych zestawów, ogłoszenia, reklamy);
 • konkurs dla Czytelników z okazji 5-tej rocznicy powstania czasopisma.