Liberator EV978 GR*R "Neciuk"

W mR 73 na ostatniej stronie chochlik drukarski zamienił wersję do druku z plikiem roboczym lewej sylwetki Liberatora EV978 GR*R. Rysunek ma źle odtworzoną wieżyczkę strzelecką. Poniżej prawidłowa sylwetka samolotu. Rys. Krzysztof Sikora

 

liberatorev978

 


© Mini Replika. Wszelkie prawa zastrzeżone.