Skip to main content

Szczegóły zewnętrzne B-25C i B-25D Mitchell z 305. Squadronu

7 stron, 19 fotografii.