Skip to main content

Polski Halberstadt Cl.II - Wingnut Wings (mR 117)

Kontynuacja monografii z nr 116 - jak zbudować model polskiego Cl. II