Skip to main content

TS-11 Iskra 200 BR

Mini Replika 62 i 63 - Errata

W nr 62 mR zostały błędnie odtworzone barwy kamuflażu Iskry 200BR, a poprawiony schemat malowania opublikowany w 63 nr mR ma nieprecyzyjnie odtworzone granice barw. Poniżej przedstawiamy korektę tych błędów w opracowaniu Jarosława Sobocińskiego z Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie (białe linie pokazują prawidłowe granice barw).

Widoczny na barwnej planszy za osłoną kabiny pilota, zarys arkusza blachy w kształcie drugiej części osłony kabiny jest błędny - nie ma go w oryginale.

 

Szczegóły kadłuba Iskry 200BR z Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie. Foto: Jarosław Sobociński