Skip to main content

5 lat F-16 w Polsce

fot. Katsuhiko TOKUNAGA

Piąte urodziny F-16 – bilans

04.11.2011

         Od 2006 roku do polskich Sił Powietrznych wprowadzono nową jakość. Jest nim nowoczesny samolot wielozadaniowy F-16. 48 myśliwców przyjętych w wyposażenie Sił Powietrznych RP stacjonuje w najnowocześniejszych bazach lotniczych w Polsce – w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego, gdzie rozlokowane są 32 samoloty i w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego, na terenie której stacjonuje 16 polskich „Jastrzębi” (F-16).

Pierwsze samoloty F-16 pojawiły się na poznańskiej ziemi 9 listopada 2006r., co zapoczątkowało szereg zmian w lotnictwie wojskowym. Od procesu szkolenia personelu latającego i technicznego, szeregu inwestycji budowlanych, nauki języka angielskiego, znajomości nowej technologii na zmianie mentalności myślenia kończąc.

Polscy piloci F-16 szkolą się i trenują zarówno w warunkach polskich jak i z Zachodnimi partnerami ćwicząc w połączonych operacjach powietrznych, w takich krajach jak: Belgia, Holandia, Niemcy, Francja, Grecja, Dania, Szwecja czy Hiszpania.

Podsumowaniem 5-letniej eksploatacji F-16 jest tegoroczna, pozytywna opinia i ceryfikacja FORCEVAL, która była warunkiem koniecznym do współuczestniczenia w operacjach NATO w ramach Programu Oceny Taktycznej (NATO – Taceval Programme). Komponent Lotniczy „Jastrząb”, wydzielony z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego zadeklarowany jako siły mobilne, zdolne do przerzutu w ramach operacji NATO zdał ten egzamin pozytywnie pod czujnym okiem ponad 140 inspektorów międzynarodowego zespołu Taceval.

Zarówno 32. jak i 31. Baza Lotnictwa Taktycznego (32. BLT. - od stycznia 2010, 31. BLT.- czerwca od 2011 r.) pełni dyżur bojowy w Zintegrowanym Systemie Obrony Powietrznej NATINADS, wykonując misje “air policing”.

14 grudnia 2009 r. w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego rozpoczął się podstawowy kurs przeszkolenia pilotów na F-16 - wcześniej szkolenie podstawowe odbywało się wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Szkolenie w warunkach polskich zakończyło dotychczas trzech pilotów samolotów odrzutowych. Szkolenie personelu naziemnego natomiast, początkowo odbywające się w USA w dwudziestu trzech specjalnościach, prowadzone w dwóch obszarach – szkolenia językowego i specjalistycznego przeniesiono z czasem na grunt Polski.

Zaowocowało to przeszkalaniem personelu technicznego wg. standardów amerykańskich na bazie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach (od 2007 r. zaplanowano przeszkolenie 900 żołnierzy, co wymagało zorganizowania 87 kursów specjalistycznych). Szkolenie specjalistów trwa nadal, a jego poziom uzależniony jest od bieżących potrzeb Sił Powietrznych.

W ciągu pięciu lat polskie samoloty wielozadaniowe F-16 wykonały: 14 834 misji z ogólnym nalotem: 25 719,30 godz. (dane z 2 listopada 2011). Na chwilę obecną mamy czterdziestu dziewięciu wyszkolonych pilotów F-16 (w tym: trzech na poziomie Basic Course i ośmiu instruktorów). Z całej grupy przeszkolonych na nowoczesne myśliwce pilotów, pięciu z nich dysponuje nalotem 1000godzin (płk pil. Cezary Wiśniewski, płk pil. Dariusz Malinowski, kpt. pil. Jerzy Marut, ppłk pil. Krystian Zięć, ppłk pil. Ireneusz Nowak).

Wybór samolotów F-16 oraz decyzja o ich docelowym stacjonowaniu na lotnisku w Krzesinach i Łasku wymusiły rozpoczęcie inwestycji mających na celu dostosowanie infrastruktury lotniczej do standardów i wymagań nowego samolotu. Do zrealizowania tych inwestycji   wykorzystywane były, i są nadal, fundusze z rezerwy celowej państwa na samolot wielozadaniowy, ze środków budżetu narodowego i NATO oraz środków budżetu resortu obrony narodowej.

W ramach modernizacji lotniska w Krzesinach wykonano 61 zadań inwestycyjno -remontowych o wartości około 820 mln złotych. W ramach modernizacji lotniska w Łasku zrealizowano ich 48. Koszt wyniósł około 435 mln złotych. Wojskowy Port Lotniczy, baza kompanii obsługi lotniska, hangary obsługowe, kilkanaście schronów samolotowych, strażnica przeciwpożarowa, schrony samolotowe, domek pilota czy wreszcie system lin hamujących samoloty, nowoczesny system pomiarów meteorologicznych, system oświetlenia nawigacyjnego oraz ogrodzenia zewnętrzne to niektóre z inwestycji.

Mówiąc o osiągnięciach m.in. w procesie szkolenia lotniczego nie sposób nie wymienić udziału personelu latającego wraz z zabezpieczającym w ćwiczeniach sojuszniczych, treningach oraz wymianach eskadr o charakterze międzynarodowym, w których z dużym powodzeniem bierzemy udział od 2008r. Bogaty program udziału obu baz w ćwiczeniach międzynarodowych obejmuje uczestnictwo w takich ćwiczeniach jak:

- wspólne ćw. z Eurofighterami (Niemcy/lipiec 2011 – 32. Baza Lotnictwa Taktycznego):

- „SAFE SKIES 2011” (lipiec 2011 - 32. Baza Lotnictwa Taktycznego)

- „BRILLIANT ARDENT 2010” (Niemcy/kwiecień 2010 – 32. Baza Lotnictwa Taktycznego);

- wymiana eskadr „SQUADRON EXCHANGE” na macierzystym lotnisku w Łasku z przedstawicielami amerykańskiego 52. Skrzydła Bojowego ze Spangdahlem. (maj 2010r.);

- ćwiczenie międzynarodowe „ELITE 2010” (Niemcy/czerwiec 2010 – 32. Baza Lotnictwa Taktycznego);

- wystawa statyczna w Spanghdalem (32. Baza Lotnictwa Taktycznego/lipiec 2011):

- wystawa statyczna Słowacja (31. Baza Lotnictwa Taktycznego/sierpień 2011);

- polski „Squadron Exchange 2010 i 2011” (Malbork z udziałem Migów 29 i F-16 z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego);

- ćwiczenie międzynarodowe pk. „Frisian Flag” (Holandia/kwiecień 2010 – 31. Baza Lotnictwa Taktycznego); czy

- belgijsko – polski „Squadron Exchange” na Krzesinach (czerwiec 2010 – 31. Baza Lotnictwa Taktycznego):

- NATO TIGER MEET z udziałem 6 eskadry lotniczej 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego (maj 2011r. /Francja).

Ponadto:

- „Vigilant Skies” (Rosja/sierpień 2011),

- Air Show (Radom/sierpień 2009 i 2011 – 31 i 32 Baza Lotnictwa Taktycznego);

- „SQUADRON EXCHANGE” – (Dania/2008);

- wielokrotny udział w programie „TACTICAL LEADERSHIP PROGRAMME” TLP (31 i 32. Baza Lotnictwa Taktycznego - początkowo Belgia/styczeń, marzec, maj 2009; później - Hiszpania/Albacete/2011 kwiecień, maj, listopad),

- ćw. międzynarodowe „LOYAL ARROW” – (Szwecja/czerwiec 2009);

- „SQUADRON EXCHANGE” – (Grecja/czerwiec 2009);

- „BOLD AVENGER” – (Dania/wrzesień 2009);

- „SQUADRON EXCHANGE” – (Hiszpania/grudzień 2009).

Wzajemna wymiana i zdobywanie doświadczeń, poznawanie specyfiki działań lotnictwa w systemach szkoleniowych, obowiązujących w armiach NATO, jak również podnoszenie wiedzy z poziomu organizacji i planowania misji lotniczych czy co najważniejsze - poszerzanie zakresu interoperacyjności i kooperacyjności z siłami NATO sprawia, że piloci z innych państw chętnie z nami szkolą się i ćwiczą. Potwierdzają też, że wykonujemy zadania na najwyższym poziomie, zdobywając najlepsze szlify. Jak pokazują doświadczenia nie odstajemy w umiejętnościach od naszych zachodnich partnerów, którzy użytkują F-16 znacznie dłużej, mimo że jeszcze niedawno dzieliła nas od nich, co najmniej mentalna bariera pokoleniowa.

Dziś, Polska znajduje się w wąskim gronie krajów europejskich posiadających najnowocześniejszą wersję sprawdzonego w realnych konfliktach zbrojnych samolotu F-16, który jeszcze długo będzie maszyną w pełni nowoczesną i nie wymagającą modernizacji.

kpt. Marlena BIELEWICZ 

Oficer prasowy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego

www.2slt.sp.mil.pl