Skip to main content

Kalkomanie do PZL P.11c IBG Models w skali 1:32

Opracowanie oznakowań: Krzysztof Sikora i Techmod