Skip to main content

Szachownica - kilka słów wstępu

W kolejnych punktach przedstawiam publikowane kilka lat temu wypowiedzi na temat zmiany postaci szachownicy, listy, jakie otrzymałem w tej sprawie i projekty. Dają one obraz w jak pokrętny sposób doprowadzono do zmiany postaci szachownicy, nie licząc się ani z tradycją, ani ze zdaniem środowiska, ani też ze zdaniem takich autorytetów jak Szymon Kobyliński.

W ostatnim artykule, dotąd niepublikowanym, przedstawiam sprzeczność aktualnej postaci szachownicy z innymi oznakowaniami stosowanymi przez inne państwo Unii Europejskiej. Czy w świetle prawa jest możliwe istnienie identycznych znaków w dwóch różnych krajach UE? Odpowiedź pozostawiam specjalistom.

Krzysztof Sikora

Luty, 2012

Pisałem jakiś czas temu w tym miejscu, że zbliża się chwila odświeżania powłoki lakierniczej na naszych najstarszych F-16 (miał to być czerwiec 2011), i że jest to kolejny dobry moment do podjęcia starań o przywrócenie prawidłowej, uwarunkowanej historycznie postaci naszej lotniczej szachownicy. Nic takiego się nie wydarzyło, a przynajmniej taka informacja nie pojawiła się oficjalnie. Natomiast od kilku dni (2012-02-25) znana jest informacja o rozkazie malowania szachownic na górnych powierzchniach skrzydeł! 

Cytuję ją w dodanym artykule Szachownice na górnych powierzchniach skrzydeł.

Nie ma w tym tekście ani słowa o przywróceniu prawidłowej postaci szachownicy, ale jest mowa o zachowaniu tradycji - niedługo dowiemy się co się za tymi stwierdzeniami kryje.

Dodany artykuł jest częścią felietonu wstępnego w nowym 73 numerze Mini Repliki. [K.S.]