12. Inowrocławski Konkurs Modelarski [ 12 IKM ]

Memoriał Benedykta Kempskiego

Patronat Imprezy:

STAROSTA INOWROCŁAWSKI
Tadeusz Majewski

W ramach tej imprezy rozegrany zostanie:
- Inowrocławski Konkurs Modelarski
- Festiwal Modeli Kartonowych
- Festiwal Modeli Plastikowych

Inowrocławski Konkurs Modelarski odbędzie się w dniach 19-20 maja 2018

Miejsce 12 IKM:
Hala Widowiskowo-Sportowa przy III L.O. im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 53

Organizator:
Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych
Sklep Modelarski Hobby

Zasady uczestnictwa:
12 IKM ma charakter ogólny, mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni w klubach z kraju i z zagranicy.
Do 12 IKM będą przyjmowane modele wykonane samodzielnie w kategoriach kartonowych i plastikowych.
Jeden modelarz może zgłosić dowolną ilość modeli, ale wyróżniony może być tylko jeden najlepszy model jednego modelarza w klasie.
Klasa zostanie rozegrana bez względu na ilość zgłoszonych modeli.
Członkowie ISMR nie mogą zgłaszać modeli do oceny festiwalowej, ale mogą swoje modele zgłosić jako modele wystawowe.
Modele nagrodzone w poprzednich edycjach konkursów w Inowrocławiu nie mogą być zgłoszone do oceny. Bardzo prosimy zgłaszać je jako modele wystawowe.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest czytelne wypełnienie karty startowej.
a) zgłoszenie poprzez formularz na stronie http://www.ismr.pl w terminie od 02 kwietnia 2018 do 17 maja 2018 roku
c) karty będą również dostępne w dniu otwarcia 12 IKM (sobota) na miejscu rozgrywania zawodów.

Zgłoszenie modelu do 12 IKM jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu ustalonego przez organizatora.
Startujący dostarczają modele na miejsce rozgrywania 12 IKM na koszt własny.
Organizator nie ubezpiecza modeli i zawodników.
Organizator nie zapewnia wyżywienia i noclegów.

Opłaty startowe: Za zgłoszenie modelu nie będą pobierane opłaty startowe.

Kategorie wiekowe:
12 IKM zostanie rozegrany z podziałem na kategorie Młodzik / Junior / Senior.
W kategorii Młodzik startują modelarze urodzeni po 2005 roku.

W kategorii Junior startują modelarze urodzeni w latach 2002 - 2005

Ocena:

Modele zostaną ocenione zgodnie z zasadą "podoba, nie podoba".

Komisje sędziowskie przyznają trzy równorzędne wyróżnienia. W przypadku innej ilości modeli zasługujących na wyróżnienie, ta ilość może być zmieniona, za zgodą sędziego głównego.
Decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu.

Nagrody Specjalne:
Organizator przewiduje następujące nagrody specjalne
- GRAND PRIX modeli Plastikowych w kategorii senior
- GRAND PRIX modeli Plastikowych w kategorii junior
- GRAND PRIX modeli Kartonowych w kategorii senior
- GRAND PRIX modeli Kartonowych w kategorii junior
- GRAND PRIX Modelarzy

Zostaną też przyznane nagrody specjalne ufundowane przez instytucjonalnych i indywidualnych sponsorów.

- Za wprowadzenie Sklepowego w zachwyt - ufundowany przez Sklep Modelarski HOBBY z Inowrocławia

www.24hobby.pl

- Promocja 5 - 10 - 15 - ufundowana przez Sklep Modelarski HOBBY z Inowrocławia

www.24hobby.pl

Harmonogram 12. Inowrocławskiego Konkursu Modelarskiego

SOBOTA:
9:00 - 13:30 Przyjmowanie modeli i otwarcie 12. Inowrocławskiego Konkursu Modelarskiego

10:00 – 17:30 Wystawa dla zwiedzających.

10:00 – 17:30 Giełda modelarska.

14:30 - 19:00 Praca Komisji Sędziowskich.

NIEDZIELA:
9:00 – 13:30 Wystawa dla zwiedzających.

10:00 – 17:30 Giełda modelarska.

10:00 - 12:00 Warsztaty modelarskie dla najmłodszych
13:30 Ogłoszenie wyników
ok. 14:30 Zakończenie 12. Inowrocławskiego Konkursu Modelarskiego i wydawanie modeli