JUBILEUSZOWA mR #100

Drodzy Czytelnicy,

Na przełomie listopada i grudnia tego roku, a więc niemal dokładnie w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj ukaże się Mini Replika nr 100. Chciałbym ten zbieg okoliczności jakoś specjalnie uczcić, chciałbym aby ten numer był nieco inny od dotychczasowych. Przede wszystkim aby był "grubszy" o kilka/kilkanaście stron, i tematycznie poświęcony sprzętowi użytkowanemu w lotnictwie i wojskach lądowych w pierwszych latach kształtowania się naszej narodowej suwerenności, a w dziedzinie kolejnictwa planowana jest monografia polskiego parowozu z okresu rozkwitu tego przemysłu w latach 30-tych ub. wieku.

Numerem 100 rozpocznę 22 rok wydawania czasopisma. To bardzo długi okres czasu, obejmujący jedno pokolenie, chwilami więc trudno nie odczuwać już różnorakiego zmęczenia. Jednakże mimo wcześniejszych planów zakończenia na tym numerze mojej działalności wydawniczej podjąłem decyzję o jej kontynuowaniu, a więc numer 100 nie będzie ostatnim, co, jak wynika z odbytych ostatnio rozmów telefonicznych, prawdopodobnie ucieszy wiele osób.

Jest jeszcze do rozwiązania wiele zagadek dotyczących używanego przez nas sprzętu wojskowego, zwłaszcza z okresu sprzed II Wojny Światowej i z czasu zaangażowania później żołnierza polskiego na wielu jej frontach. Będziemy próbowali z pomocą archiwalnych dokumentów nadal je rozszyfrowywać i przedstawiać w monografich i relacjach z budowy modeli.

Zapraszam do nadsyłania Państwa opinii i refleksji związanych z tym „długowiecznym” już czasopismem, które zacytuję w nr mR 100. Mile będą widziane wszelkie uwagi co do kształtu przyszłych wydań Mini Repliki.

Krzysztof Sikora